Motionsskader

– bevæg dig glad

Motionsskader opstår både akut og over tid og kan ramme alle der dyrker motion.

Om du løber en tur i ny og næ, dyrker din sport på motionsplan eller måske spiller badminton på eliteniveau, så er risikoen for skader altid tilstede.

Det er ofte en udfordring, at få den reelle ophelingstid, som kroppen kræver og udøverens behov for at komme igang hurtigst muligt, til at gå op i en højere enhed.

Som sportsudøver er det væsentligt at komme hurtigt over sin skade, så man ikke bliver sat tilbage i sin sport eller træning. Det er derfor utrolig vigtigt, at få igangsat den optimale behandling så hurtigt som muligt.

I det helt akutte stadie – lige når skaden opstår – er det stadig RICEM princippet du som sportsudøver selv skal iværksætte med det samme. Rest – Ice – Compression – Elevation og Movement er det, som skal mindske skadens udbredelse, således at optræningen efterfølgende bliver meget hurtigere.

Men specielt Ice-delen skal du kun bruge max. 10 minutter på skaden og udelukkende som smertelindring. Herefter vil det være optimalt med bla. cupping og laser , idet begge disse behandlingsmetoder øger blodgennemstrømningen, reducerer ødem og hævelser samt udskiller affaldsstoffer, så skadens opheling fremmes.

Derudover skal der selvfølgelig instrueres i de rette øvelser, både med henblik på optræning og forebyggelse af lignende skader.

Iris Wang, AB Badminton

Forebyggelse af skader er en utrolig vigtig del af behandlingen.

Der laves en analyse af kroppen, som omhandler led med hensyn til skævheder, fixationer og blokeringer samt en analyse af muskelbalancen hvad angår spændthed kontra svaghed.

Udfra denne analyse planlægges et øvelsesprogram og en behandlingsplan.

At kroppen er i balance er alfa og omega for at kunne præstere og dyrke sin sport optimalt.

Regelmæssig akupunkturbehandling er rigtig godt til forebyggelse af sportsskader, både lige når de opstår, men hjælper også muskler og sener til at være mere modstandsdygtige overfor fremtidige skader. Professionelle og amatør sportsatleter verden over bruger derfor mere og mere akupunktur som en rutinemæssig del af deres træning.

Gode råd og vejledning omkring kost og kosttilskud indgår også i den forebyggende indsats.

Jo bedre “du vander og gøder din krop”
– jo bedre trives den og jo større er chancen for at den reparerer sig selv.